Radosť z užitočných vecí - teraz aj online | Kinekus

Obchodné podmienky e-shop

Obchodné podmienky platné od 17.9.2021

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi

Lean Commerce s.r.o., so sídlom Rosinská 13, 01008 Žilina, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vložke 72969/L, IČO: 52594734, IČ DPH: SK2121076188 tel: 0910 647 862, e-mail: eshop@kinekus.sk v prípade zvoleného spôsobu dodania:

 • kuriérom
 • packeta z-box alebo výdajné miesto
 • osobný odber Rosinská 13, 01008 Žilina

 

alebo
Kinekus, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, IČO: 51967472, DIČ: 2120840117, IČ DPH: SK2120840117

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzkach:

 • Kinekus Žilina, Kamenná 4, 010 01 Žilina, za@kinekus.sk, 041/ 777 77 77
 • Kinekus Petržalka, Fedinova 14, 851 01 Bratislava, ba@kinekus.sk, 0918 378 463
 • Kinekus Trenčín, Belá 7575 (oproti OC Laugaricio), 911 01 Trenčín, tn@kinekus.sk, 0905 960 579
 • Kinekus Ružomberok, Bystrická cesta 2159, 034 01 Ružomberok, stastna@kinekus.sk, 044/4353910
 • Kinekus Poprad, Dlhé Hony 5268/9 (OC Kriváň), 058 01 Poprad, info.pp@kinekus.sk, 052 / 20 222 02
 • Kinekus Košice, OC CASSOVIA, Pri Prachárni 4, 040 11, Košice, veduci.ke@kinekus.sk, 055/789 84 62
 • Kinekus Prešov, Vihorlatská 1/A, 08001 Prešov, info.po@kinekus.sk, 051 / 242 00 20

 

alebo
RMdoor s.r.o., so sídlom Bizetova 12, 94911 Nitra, IČO: 44859643, DIČ: 2022857463, IČ DPH: SK2022857463

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzke:

 • Kinekus Nitra, Bratislavská 35 (oproti Môbelixu), 949 01 Nitra, info.nitra@kinekus.sk, 0902 900 598
 • Kinekus Trnava, Veterná 7462/18, 917 71 Trnava, info.trnava@kinekus.sk, 0902 900 597

 

alebo
HOMEGOODS, s.r.o., so sídlom Suché miesto 1877/13, 90025 Chorvátsky Grob, IČO: 50975803, DIČ: 2120547110, IČ DPH: SK2120547110

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzke:

 • Kinekus OC Vajnoria, Pri starom letisku 3, 831 07 Bratislava, info.vajnoria@kinekus.sk, 0945 800 322

 

alebo
K&L TRADE, s.r.o., so sídlom Gorkého 10, 81101 Bratislava, IČO: 44287232, DIČ: 2022665227 , IČ DPH: SK2022665227

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzke

 • Kinekus Púchov, so sídlom Okružná 1746/74, 020 01 Púchov, info.pu@kinekus.sk, 0948 595 002

 

alebo
ŠK SPEKTRUM, s.r.o., so sídlom Považské Podhradie 348, 017 04 Považská Bystrica, IČO: 31626831

v prípade zvoleného spôsobu dopravy osobným odberom na prevádzkach:

 • Kinekus Prievidza, Nábrežná 11, 971 01 Prievidza, reklamacie.pd@kinekus.sk, 0907 999 225

 

(ďalej len predávajúci),

 a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

 • Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom KINEKUS.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky prijaté prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, www.kinekus.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • Pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka bude vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade Vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho alebo prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok (ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme Vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia).

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) a neuplatní v stanovenej lehote právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-10 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e‑mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky

Tovar zašleme na dobierku riadne zabalený. Za dodanie tovaru na území SR zaplatíte prepravné vo výške:

 • 2,49 EUR pre výdajné miesto Packeta alebo Z-Box za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne veľkosť 36 x 45 x 61 cm hmotnosť do 5 kg
 • 3,99 EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 45 kg a nie je považovaná za nadrozmerný balík - Packeta Kuriér
 • 4,99 EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 45 kg a nie je považovaná za nadrozmerný balík - 123 Kuriér, alebo Geis
 • 7,99 EUR alebo 12,99 EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 45 kg, nie je považovaná za nadrozmerný balík, avšak z povahy tovaru je náročná na zabalenie. Cena závisí od náročnosti balenia.
 • 19,99 EUR pri zásielke s hmotnosťou nad 50 kg,
 • 23,90 EUR pri zásielke s hmotnosťou nad 70 kg,
 • pri ostatných zásielkach nad 200,00 EUR s DPH štandardnej veľkosti a hmotnosti do 45 kg sa prepravné neúčtuje

Za tovar doručovaný expresne do 48 hodín prepravnou službou zaplatíte prepravné, ktorého výška závisí od hmotnosti a vzdialenosti. U vybraných druhov tovarov poplatok za doručenie kuriérom nemusí byť účtovaný. Bližšie informácie obdržíte na tel. čísle 0910 647 862.

Prepravné pre ostatné štáty je možné vyžiadať emailom na: eshop@kinekus.sk

Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobne v prevádzke prevádzke HOMY Žilina, Rosinská cesta 13, Žilina. Túto možnosť je potrebné telefonicky konzultovať s predávajúcim pred odoslaním objednávky.

6. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke spolu s dodacím listom.

7. Rezervácia tovaru

V prípade predfaktúry predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní odo dňa odoslanie predfaktúry. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od zmluvy.

8. Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 • a) platba vopred bankovým prevodom
 • b) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
 • c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 • d) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Pri objednávke do zahraničia je doručenie tovaru vypočítané individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

9. Nákup bez rizika

Za podmienok uvedených v ust. § 7 zákona 102/2014 Z.z., možno od zmluvy odstúpiť. Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky Lean Commerce s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina alebo na adresu prevádzky, kde ste tovar prevzali a uhradili.  Pri odstúpení kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od odstúpenia zmluvy vrátená zaplatená kúpna cena, mimo nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo určený osobitne pre jedného kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje v nevyhnutnom prípade právo na zmenu darčeka (ak je tento súčasťou kampane). Darček je naše poďakovanie za prejavenú dôveru, pokiaľ sa rozhodnete ponechať si objednaný tovar. Vlastnícke práva na tento bezplatný darček prechádzajú na Vás uplynutím posledného dňa, v ktorom je možno výrobok vrátiť. V prípade vrátenia výrobku z Vašej strany Vám na bezplatný darček nevzniká nárok.

Odstúpenie od zmluvy - vzor

10. Záručná doba

Záručná doba je 12 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 2 roky (napr. batérie, žiarovky, spotrebný materiál a pod.) a ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu.

Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo nevhodným používaním výrobku nezlučujúcim sa s návodom na použitie a s normami platnými v Slovenskej republike.

11. Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu Lean Commerce s.r.o., Rosinská 13, 010 08 Žilina a zaslať informáciu na email adresu: eshop@kinekus.sk. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu Lean Commerce s.r.o., Rosinská 13, 010 08 Žilina. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail). Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Prepravné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
 • Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.
 • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.
 • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).
 • Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho písomne prípadne prostredníctvom trvalého nosiča, e-mailom, a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Vybavenú reklamáciu je kupujúci povinný prevziať. V prípade, že reklamácia nebude prevzatá, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci Vám v tomto prípade bude oprávnený účtovať za každý deň uloženia paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1 EUR za každý deň uloženia. V prípade, že výška úložného dosiahne hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov.

Slovenská pošta a zmluvní prepravcovia preberajú riziko poškodenia tovaru počas dopravy.

12. Ochrana osobných údajov

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia pre potreby predávajúceho a prepravných spoločností súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci štátov EÚ. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

13. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok nákupu v internetovom obchode KINEKUS" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode KINEKUS" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, a zákona 102/2014 Z.z., prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kupujúci sa považuje pre účely aplikácie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa za spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.

Alternatívne riešenie sporov

Vážení zákazníci,

informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na eshop@kinekus.sk .

 

 

Obchodné podmienky platné do 31.1.2020

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti KINEKUS, s.r.o., so sídlom Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro, vo vložke 70858/L  IČO: 51 967 472, IČ DPH: SK2120840117 (ďalej len predávajúci), tel: 041/777 77 84 , e-mail:za@kinekus.sk a kupujúcich v obchodných vzťahoch uzatvorených prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

·         Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom KINEKUS.

·         Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom internetového obchodu.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Objednávky prijaté prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, www.kinekus.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými a reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

·         Dodať kupujúcemu druh tovaru a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

·         Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

·         Pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka bude vybavovaná postupne, tovar na sklade najskôr a potom objednaný tovar. V tomto prípade budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za:

·         Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.

·         Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho alebo prijímateľa.

·         Za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou.

·         Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok (ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme Vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia).

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov. Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky) a neuplatní v stanovenej lehote právo na odstúpenie od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-10 dní. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e‑mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty objednaného tovaru.

5. Náklady na dodanie tovaru a platobné podmienky

Tovar zašleme na dobierku riadne zabalený. Za dodanie tovaru zaplatíte prepravné vo výške:

 • 3,99 EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 45 kg a nie je považovaná za nadrozmerný balík,
 • 7,99 EUR za zásielku tovaru, ktorá nepresiahne hmotnosť 45 kg, nie je považovaná za nadrozmerný balík, avšak z povahy tovaru je náročná na zabalenie
 • 14,99 EUR pri zásielke s hmotnosťou nad 50 kg,
 • 14,99 EUR pri zásielke tovaru sortimentu kachle, sporáky, krbové vložky, kotliny, stroje a pod.,
 • pri ostatných zásielkach nad 200,00 EUR s DPH štandardnej veľkosti a hmotnosti do 45 kg sa prepravné neúčtuje

Za tovar doručovaný expresne do 48 hodín prepravnou službou zaplatíte prepravné, ktorého výška závisí od hmotnosti a vzdialenosti. U vybraných druhov tovarov poplatok za doručenie kuriérom nemusí byť účtovaný. Bližšie informácie obdržíte na tel. čísle 041/ 7777 777.

Kupujúci má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobne v prevádzke čaromarket KINEKUS Žilina, Kamenná ul. č. 4, Žilina. Túto možnosť je potrebné telefonicky konzultovať s predávajúcim pred odoslaním objednávky.

6. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie sú započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke spolu s dodacím listom.

7. Rezervácia tovaru

V prípade predfaktúry predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní odo dňa odoslania predfaktúry. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od zmluvy.

8. Platobné podmienky

Kupujúci za tovar zaplatí na základe predfaktúry na náš účet alebo plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Pri objednávke do zahraničia je doručenie tovaru vypočítané individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame.

9. Nákup bez rizika

Za podmienok uvedených v ust. § 7 zákona 102/2014 Z.z., možno od zmluvy odstúpiť. Tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky KINEKUS, Kamenná ul. č. 4, 010 01 Žilina. Pri odstúpení kupujúceho od zmluvy bude kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od odstúpenia zmluvy vrátená zaplatená kúpna cena, mimo nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby predtým ako mu je tovar doručený, alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Nie je možné odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo určený osobitne pre jedného kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje v nevyhnutnom prípade právo na zmenu darčeka (ak je tento súčasťou kampane). Darček je naše poďakovanie za prejavenú dôveru, pokiaľ sa rozhodnete ponechať si objednaný tovar. Vlastnícke práva na tento bezplatný darček prechádzajú na Vás uplynutím posledného dňa, v ktorom je možno výrobok vrátiť. V prípade vrátenia výrobku z Vašej strany Vám na bezplatný darček nevzniká nárok.

Odstúpenie od zmluvy - vzor

10. Záručná doba

Záručná doba je 12 mesiacov, ak nie je v priloženom návode vyznačená záručná doba dlhšia. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Nevzťahuje sa na výrobky, ktorých životnosť je kratšia ako 1 rok (napr. batérie, žiarovky, spotrebný materiál a pod.) a ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu.

Záručná doba sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, poškodenie bežným opotrebovaním alebo nevhodným používaním výrobku nezlučujúcim sa s návodom na použitie a s normami platnými v Slovenskej republike.

11. Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie je potrebné zaslať čo v najkratšom čase tovar s reklamovanou závadou na adresu KINEKUS, Kamenná 4, 010 01 Žilina a zaslať informáciu na email adresu : reklamaciemo.za@kinekus.sk. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od prepravcu na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenia) odporúčame zásielku neprebrať a dôvod uviesť do prepravných dokladov.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu KINEKUS, Kamenná ul. č. 4, 010 01 Žilina. Balík musí byť riadne zabalený tak, aby sa zabránilo poškodeniu a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závad a kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail). Tovar zasielajte buď formou balíka alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Prepravné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

·         Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.

·         Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby alebo nedostatočnou údržbou.

·         Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa.

·         Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí.

·         Zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy).

·         Pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu.

·         Mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho písomne prípadne prostredníctvom trvalého nosiča, e-mailom, a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Vybavenú reklamáciu je kupujúci povinný prevziať. V prípade, že reklamácia nebude prevzatá, reklamovaný výrobok sa bude považovať za vec, ktorá je predmetom zmluvy o uložení veci v zmysle ustanovení § 516 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci Vám v tomto prípade bude oprávnený účtovať za každý deň uloženia paušálnu náhradu za vynaložené náklady vo výške 1 EUR za každý deň uloženia. V prípade, že výška úložného dosiahne hodnotu tovaru, tento bude odpredaný a výnos sa použije na úhradu vzniknutých nákladov.

Slovenská pošta a zmluvní prepravcovia preberajú riziko poškodenia tovaru počas dopravy.

12. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia pre potreby predávajúceho a prepravných spoločností súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci štátov EÚ. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho aj bez udania dôvodu, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Predávajúci sa zaväzuje chrániť osobné údaje kupujúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

13. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto podmienky nákupu platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Podmienok nákupu v internetovom obchode KINEKUS" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami nákupu a že s nimi súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Podmienkami nákupu v internetovom obchode KINEKUS" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, a zákona 102/2014 Z.z., prípadne inými súvisiacimi zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kupujúci sa považuje pre účely aplikácie ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov určených na ochranu spotrebiteľa za spotrebiteľa.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na eshop@kinekus.sk .