Radosť z užitočných vecí - teraz aj online | Kinekus

Batérie a akumulátory

Spoločnosť Kinekus sa správa zodpovedne k životnému prostrediu. Okrem triedenia odpadu na prevádzkach zabezpečuje aj spätný zber prenosných batérií, akumulátorov a elektroodpadu. Tie môžete bezodplatne odovzdať na prevádzkach:

Čaromarket Kinekus, Kamenná cesta 4, Žilina

Čaromarket Kinekus, Bystrická cesta 2159, Ružomberok

Čaromarket Kinekus, Belá 7575, Trenčín

Čaromarket Kinekus, Fedinova 14, Bratislava

Kinekus Veľkoobchod, Rosinká cesta 13, Žilina