Upozornenie na zmenu IČ DPH pre potreby účtovníctva. Kliknite pre podrobnejšie informácie.

Novinky v ponuke | ZÁHRADA

Produktov na stranu:
244896
  Návnada zrno na potkany, 150 g, RODENTOX bromadiolón
  rodenticíd vo forme zrna, hmotnosť 3x50 g, určený k ničeniu potkanov, spôsobuje oneskorený úhyn, ucinna latka bromadiolon
  Návnada granule na myši, 140 g, PROTECT bromadiolon
  rodenticíd vo forme granul, hmotnosť 7x20 g, určený k ničeniu mysi, spôsobuje oneskorený úhyn, ucinna latka bromadiolon
  Návnada granule na potkany, 150 g, PROTECT bromadiolón
  rodenticíd vo forme granul, hmotnosť 2x75 g, určený k ničeniu potkanov, spôsobuje oneskorený úhyn, ucinna latka bromadiolon