viac ako 10.000 položiek SKLADOM  l  12 kamenných predajní v SR  l  29 rokov na trhu 

KINEKUS.SK to je náradie, záhrada, domácnosť a vykurovanie

Záhrada
Kinekus
52
1

Ako na rez jabloní

 

Strihanie jabloní na jar, alebo lepšie povedané zimný rez jabloní je najprirodzenejší spôsob starostlivosti o tieto ovocné stromy. Rez jabloní, ale aj hrušiek a ostatných jadrovín je vhodné robiť v čase, keď teplota stúpa nad bod mrazu a nehrozia už silné mrazy.

 

 

Každý pestovateľ by mal rozumieť základným princípom rastu a rozvoja stromčekov. Ak ovláda princípy rastu a základné princípy rezu, vie robiť správne rozhodnutia, prispôsobiť sa v zmenených podmienkach a samostatne riešiť problémy.

Preto aj v tomto texte bude minimum konkrétnych obrázkov a  nebude to ani “step-by-step” doslovný návod.
Aj preto, že každý strom je iný a mení sa nie len medzi rokmi, ale aj počas vegetačného obdobia.

Netreba sa ani obávať, že na strihanie treba najnovšie náradie či pomôcky. Iste akumulátorové nožnice prácu zjednodušia. Ale rovnako dobre sa dá pracovať aj s obyčajnými nožnicami, ktoré pamätajú Dubčeka. Samozrejme, ak sú ostré a nevykývané.

 

Prečo rezať

 

Rez ovocných stromov je pre ich rast a úrodnosť dôležitý z niekoľkých dôvodov:


1. Odstraňuje sa ním mŕtve a choré drevo. Rovnako sa odstraňuje drevo, ktoré už na strome nemá žiadnu funkciu. Napríklad holé konáre bez obrastu.

2. Povzbudzuje sa rast nového dreva a tvorba rodivého obrastu.

3. Podporuje sa správne rozvetvenie a tvar koruny. Dokonca sa dá povedať, že od rezu rozvetvenie a tvar priamo závisia.

4. Presvetlenie koruny chráni strom pred tieňom, vlhkosťou a hubovitými chorobami.

5. Dostatok svetla prospieva fotosyntéze a tým zaisťuje rast stromu a dobrú úrodu

 

 

 


Slovníček

 

Terminál je stredový výhonok, pokračovanie kmeňa. Pri stromoch v lese zvyčajne konáre vyrastajú z kmeňa, u ovocných stromov to býva zložitejšie.

 

Kostrové konáre  dávajú tvar korune stromu -podobne ako v ľudskom tele kosti. Sú to hlavné konáre

 

Apikálna dominancia znamená, že vyššie postavené puky sa rozvíjajú na úkor nižšie položených. Tie sú v raste utlmené. Apikálnu dominanciu môžeme využiť nie len pri reze. Stačí, ak konár nakloníme do horizontálnej polohy a koncový púčik stratí svoju výraznú výškovú dominanciu a už nebude celému konáru hormonálne “šéfovať”.

Konár začne zarastať najmä zpúčikov smerujúcich nahor. Tie sa pretvoria na plodonosný obrast a to je presne to, čo chceme.
Životný cyklus stromčeka a rezy


Výsadba

Korunku stromu zrežeme tak, aby sme vytvorili základ zvoleného tvaru koruny. A zároveň kompenzovali stratu koreňovej sústavy pri výsadbe.

 

Výchovné obdobie

Snažíme sa vytvoriť zvolený tvar stromčeka. Nech je akýkoľvek, koruna musí byť presvetlená a pevná (dôležité najmä u samostatne stojacich tvarov). Stromček ešte príliš nerodí.

 

Udržiavacie obdobie

Našou snahou je vytvárať rovnováhu medzi úrodou a prírastkami (otázkou, ako sa vysporiadavať s kolísavou úrodou, opakujúcou sa každý druhý rok sa budeme venovať inokedy). Dĺžka tohto obdobia nezávisí len od našich schopností, ale aj od genetiky odrody a podpníka.

 

Zmladzovanie

Ak ročné prírastky klesnú pod cca 30 cm, je treba strom zmladiť. Zrežeme aj časť koruny.

 


Aké rezy poznáme?

 

Odborná literatúra pozná viacero typov rezov ovocných stromov na a člení ich podľa viacerých  kritérií. Cieľ je však vždy jeden. Vytvarovať stromček tak, aby prinášal čo najdlhšie čo najviac krásnych zdravých plodov.

Chronologicky je prvý výchovný rez v prvých rokoch rastu stromčekov. Potom udržovací rez, ktorý trvá od konca výchovy po moment, keď strom začne v obvode koruny odumierať a rodiť menšie plody. Ďalší rez je tzv. presvetľovací - rez konárov o jednu tretinu - uplatňuje sa najmä v intenzívnom sadovom hospodárení.

Ak nepomôže presvetľovanie, úroda zasa klesá a strom nepúšťa nové konáre, dokonca vysychajú aj hrubé (tzv. kostrové konáre) je treba siahnuť po radikálnejšom reze, tzv. zmladzovacom. Pri ňom ide preč cca. ⅓ týchto hrubých konárov.

Potreba rezu sa líši v závislosti od odrody, podpníka, fázy rastu stromu, podnebia, kvality pôdy a ďalších faktorov, z ktorých sú niektoré medzi nebom a zemou (silné sucho, ktoré znivočí stromčeky, takže treba rezať inak ako sme plánovali).

Dobrá správa je, že tieto rezy nie sú v praxi niečo, čo by nasledovalo striktne po sebe. Naopak, v rámci jarného rezu sa zvyčajne kombinuje presvetľovanie koruny so zmladzovaním podľa aktuálnej potreby.

Vyberajme vhodnú odrodu aj podpník. Ak vyberieme obe bujne rastúce, štíhle vreteno už ani nemusíme skúšať tvarovať. Ale aj ak sme vybrali vhodný podpník, snažme sa pri tvarovaní o miernosť s nožnicami. Čím viac budeme stromček rezať, tým viac sa bude snažiť snažiť dorásť. Vyskúšajme aj iné spôsoby tvarovania, napríklad ohýbanie

 

Kedy robiť rez

 

A prečo sa jadroviny režú práve na konci zimy, keď ich je možné rezať po celý rok?

Na jar nezavadzajú vo výhľade listy, nezničíte si pri reze úrodu a v období končiacej zimy nie je tak či tak v záhrade čo robiť. Skrátka, je to len o zvyku.

Je ideálne, ak je teplota pri strihaní medzi 2 a 5 stupňami celzia, nehrozia mrazy pod -10, ale puky sa ešte nenalievajú.

 

 

Zdravý strom je dobrý

 

Je niekoľko tvarov, ktoré sa môžeme snažiť dosiahnuť v závislosti od podpníka, odrody, miesta v záhrade a aj ďalších faktorov. O čo sa snažíme vždy, je odstránenie suchých konárov, konárov, rastúcich smerom od kraja do stredu a križujúcich sa konárov. Odstraňujú sa aj tenké, kolmo nahor rastúce konáriky - vlky.

Až po ich odstránení pokračujeme v tvarovaní stromu.


 

Nepodceňujte snahu stromu rásť

 

Ak sa každý rok snažíte poskracovať všetky jednoročné výhonky, dopracujete sa veľmi rýchlo k tzv. metle. Čiže hustému stromu, ktorý sa za každých okolností snaží kompenzovať stratené konáre zvýšeným rastom. Nie je to však absolútna pravda. Odroda Šampion vyžaduje intenzívny rez, Rubín by však pri ňom nebol šťastný. Rodí totiž už na jednoročnom dreve.

Vždy uvažujte v dlhšom horizonte. Nestačí, že strom bude po orezaní “vyzerať dobre” budúci rok. Uvažujte, čo chcete mať zo stromu o päť rokov.

 

 

Z oboch stromčekov na obrázku bolo odstránené rovnaké množstvo dreva. Stromček vľavo je však presvetlený, stromček vpravo sa po reze všetkých koncových púčikov príliš zahustí.

Z rozšírenejších odrôd je na tento spôsob rezu háklivá napríklad jonatánka, ktorá sa rýchlo nadmerne zahusťuje.

 

 

Treba hľadať kompromisy

 

Príliš orezaný stromček začne vytvárať príliš dlhé letorasty, ktoré v rokoch bohatých na vlahu, prípadne pri prehnojení dusíkatými látkami vegetujú príliš dlhý čas - a pri prvých mrazoch hrozí potom riziko omrznutia.

Silný rez dovedie strom k prudkému rastu “do dreva”. Nie je to však všeobecne platné pravidlo. U mladého stromčeka silný rez spôsobí skôr celkové oslabenie stromu. U starého stromu vec závisí od toho, či odrežeme dôležitú časť stromu, alebo konár, ktorý neplní žiadnu funkciu (napr. preto, že je v tieni v strede koruny).

Nie je to matematika s presne danými veličinami a s presnými výsledkami. Skôr je to umenie v štýle japonskej ikebany alebo ešte lepšie bonsaja.  Každý môže rezať podľa svojich skúseností a vo výsledku sa dopracovať k inému tvaru. Základné princípy sú však nemenné.

 

Nie najlepšie vedený strom. Konáre sú vedené vertikálne, horizontálne rastúce konáre sú likvidované. V korune je príliš veľa holého miesta.

 

rez na rodivý obrast

Približne rovnako starý, ale úplne inak vedený strom. Je na ňom vidieť snahu o horizontálne vedenie, presvetlenie koruny a tvorbu plodivého obrastu.

 

Tvorba etáží

 

Ak tvarujeme strom s viacerými etážami konárov, je dôležité vytvoriť najskôr spodnú etáž a až po jej utvorení tvoriť ďalšiu (nezabúdajme na princíp apikálnej dominancie - ak by sme začali tvoriť dve etáže naraz, spodná by sa nikdy nevytvorila).

Vo výchovnom období chceme najmä vytvoriť silnú kostru s plodonosným obrastom.

Okrem rezu existuje tvarovanie pomocou ohýbania a vyväzovania, pričom toto tvarovanie je prirodzenejšie a šetrnejšie ako rez.

 

Zákonitosť prebúdzania púčikov a zákon rodivosti. Čím je konárik kolmejší, tým menej rodí a tým viac rastie.

 

 

Detailný postup               

       

1. Zamyslite sa nad tvarom stromu, skúste uplatniť svoje vedomosti. Uvažujte o tom, ako bude strom vyzerať v budúcnosti - aký tvar chcete dosiahnuť.

 

2. Odstráňte všetky zlomené, odumreté, choré vetvy. Odstráňte aj konáre, ktoré sa križujú, šúchajú jeden o druhý, či rastú paralelne vedľa seba.

Pri strihaní či rezaní režte konár až na konárový krúžok. Čím menej zostane z odstráneného konára, tým menej letorastov z neho v lete vyraší. Veľké zvyšky konárov, tzv. “stúpačky” pôsobia neesteticky, drevo na nich odumiera a tvoria tak bránu pre plesne a huby.

 

3. V druhej fáze odstraňujte konáre, ktoré rastú priamo nahor. Úroda na nich je mizivá.

                   

4. Po odstránení všetkých chorých a vertikálnych konárov sa pustite do presvetľovania. Odstraňujte konáre, ktoré prehusťujú korunu. Myslite na budúcu záťaž úrodou a ponechávajte vetvy, ktoré rastú smerom nahor vo vhodnom uhle (cca 60 stupňov od zvislej osi)

Snažte sa, aby bola koruna stromu tvorená rovnomerne rozmiestnenými konármi.

Okolo konárov, ktoré ponechávate, by mal byť priestor až 30 centimetrov.

 

5. Až v tejto fáze skracujte minuloročné výhonky asi o ¼ až ⅓ dĺžky. Snažte sa strihať nad púčikom, smerujúcim smerom von z koruny. Ak budete strihať nad púčikom smerujúcim dnu, bude tým smerom pokračovať aj rast vetvy v tomto roku. Strihajte asi 5 milimetrov nad púčikom.           

           

6. V súlade s miestnymi predpismi zlikvidujte zrezané konáre a výhonky. Nezabudnite ošetriť väčšie rany po rezoch. Môžete použiť štepársky vosk, ale dobre poslúži aj latexová farba. Navyše sa o mnoho lepšie nanáša.

 

 


Náradie

 

Nožnice

Pre začiatok budú stačiť malé nožnice. Nemusia byť ani pákové, ale tie sú pre prácu pohodlnejšie.

 

Pílka

Záhradnícka pílka s hrubším listom a zubami otočenými smerom k pracujúcemu (nazýva sa aj prerezávacia alebo švédska) zaistí rovné rezy aj v tvrdšom dreve a hrubších konároch. Alternatívou je klasická záhradnícka pílka s nastaviteľným uhlom sklonu listu.

 

Pílka na dlhej násade

Predávajú sa aj pílky, ktoré umožňujú rezať vyššie položené či vzdialené konáre bez nutnosti liesť na rebrík.

 

Veľké pákové nožnice

Sú vhodné na strihanie konárov, ktoré klasické nožnice do jednej ruky už “nedajú.” Pomôžu aj pri strihaní nedostupných konárov vo výške, či v strede koruny, prípadne kríka.


Rebrík

Ideálny je hliníkový skladací rebrík, ktorý je možné podľa potreby rozložiť do výšky aj do tvaru písmena A.

 

Motorová píla

Menšia motorová píla sa dá využiť nie len na zrezanie celých stromov, ale aj hrubších konárov v prípade zásadnej “rekonštrukcie” koruny. Pri ich používaní je treba dbať na opatrnosť a používať ochranné pracovné prostriedky.

 

Multifunkčný krovinorez

V predaji sú aj krovinorezy s nástavcom vo forme miniatúrnej motorovej píly. Je to ideálne riešenie na rezanie stredne hrubých konárov. Nie je totiž nutné tak často liezť na strom či rebrík.  Rovnako ako pri motorovej píle je treba dbať na bezpečnosť a nosiť rukavice, okuliare (štít), slúchadlá, pevnú obuv - skrátka dať na seba pozor :-)


 

Tento návod nemôže vyriešiť každú otázku, ktorá vznikne, keď stojíte pred konkrétnym stromom. Azda vám uvedené rady a postupy budú nápomocné, aby ste sa vedeli správne rozhodnúť pri strihaní. Nebojte sa skúšať. Ovocné stromy sa vedia vysporiadať aj s rezom, ktorý trochu preženiete. A ak budete rezať málo, nebojte sa už vôbec. Opraviť to môžete v lete, alebo o rok.

 

 

 

 

Diskusia
Pridávať príspevky môže len zaregistrovaný zákazník. PRIHLÁSENIE  /  REGISTRÁCIA

1 komentár
Michal Stulajter 
Pre mňa to bol výborný článok, mnoho vecí a princípov som pochopil až teraz, po viacerých rokoch rezania. Hlavne princíp horizontálnej vs vertikálnej polohy konárov, alebo dominancia vyššie položeného púčika . ďakujem
VYBERTE SI TÉMU
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Ako na rez jabloní
13295 zobrazení
Ako na stavbu plota?
7551 zobrazení