Radosť z užitočných vecí - teraz aj online | Kinekus

Vykurovanie
Kinekus
2
0

Čo by ste mali vedieť o čistení komína?

Viete, že medzi hlavné príčiny požiarov rodinných domov patrí porucha, opotrebenie vykurovacieho telesa, porušenie komína alebo nesprávne pripojenie spotrebičov ku komínu? Podľa odborníkov riziko požiaru veľmi stúpa už pri 3 mm hrubom nánose sadzí na vnútornej stene komína. Ak začnú sadze v komíne horieť, vzniká teplota vyššia ako 1000 °C! Trám v blízkosti takto zahriateho komína sa ľahko vznieti a nešťastie je na svete. Prevenciou pred vznikom požiaru z tejto príčiny je pravidelná kontrola a čistenie komína. Pri kontrole a čistení komína netreba zabúdať na vystavenie potvrdenia o vykonaní týchto úkonov. Pri prípadnej poistnej udalosti z dôvodu požiaru je to jedna z prvých vecí, ktorú bude poisťovňa požadovať

Čo robiť, ak máme v dome komín?

Prípravok na čistenie komínov - kominíček

  • pravidelne ho čistiť a kontrolovať,

  • vždy pred pripojením spotrebiča zabezpečiť preskúšanie komína odborne spôsobilou osobou,

  • dodržiavať technické podmienky a požiadavky pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, zabezpečiť označenie komína štítkom,

  • v prípade poistnej udalosti poisťovne vyžadujú revíziu komína odborne spôsobilou osobou minimálne raz ročne.

Ako často čistiť a kontrolovať komín upresňuje vyhláška:

  • každé 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,  Vysávač na popol

  • každých 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

  • každých 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

  • Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť najmenej raz za 2 roky.

 

Aj preto sa v dnešnej dobe moderných spotrebičov stáva kominár opäť dôležitý, nakoľko sa zmenili požiadavky na komíny a spotrebiče. Najmä pri zapájaní nových spotrebičov je dobré mať dobre naprojektovaný komín s tým správnym ťahom. Slabý ťah komína spôsobuje nižšiu teplotu horenia, zvýšené zanášanie komína a pri presklených dvierkach aj väčšie špinenie skla. Príliš vysoký ťah naopak urýchľuje horenie a zvyšuje spotrebu paliva. O správnom ťahu komína často rozhodujú maličkosti. Tie ale dokáže najlepšie posúdiť odborník.

 

Aby sme Vám uľahčili čistenie a údržbu komínov, v našej ponuke nájdete okrem klasických komínových kartáčov aj ďalšie overené prípravky na čistenie komínov.

 

Kontakty na kominárov vo vašom okolí nájdete na stránke Komory Kominárov Slovenska - www.kks-sr.sk

 

Podrobnejšie informácie nájdete v :

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi

Vyhláška MV SR 401/2007 Z.z. Protipožiarna bezpečnosť pri inštalácii spotrebičov a vykurovania

Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska

Diskusia
Pridávať príspevky môže len zaregistrovaný zákazník. PRIHLÁSENIE  /  REGISTRÁCIA

V diskusií nie sú žiadne príspevky.
VYBERTE SI TÉMU
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
Kontakt na eshop 
 
Pondelok - Piatok: 7:30 - 15:30