Prečo nakupovať v Kinekuse?
Prečo nakupovať v Kinekuse?
Prečo nakupovať v Kinekuse?

Hnojivo tekuté na orchidey a bromélie, 250 ml, KONVIČKA

Objednávkové číslo : 1056103

Hnojivo tekuté na orchidey a bromélie, 250 ml, KONVIČKA

Objednávkové číslo : 1056103

Informácia o dodaní

Doručenie od 2,49 €

Možnosti doručenia

2,39 
 Cena s 20% DPH za ks
KiNEKUS Bratislava Vajnory
2 ks 
KiNEKUS Bratislava Petržalka
Objednať z centrály na predajňu (5-8 pracovných dní)
KiNEKUS Eshop Žilina, Rosinská 13, Vchod C, po-pia: 7:00-15:30
Objednať z centrály na predajňu (5-8 pracovných dní)
KiNEKUS Žilina, Kamenná 4
Objednať z centrály na predajňu (5-8 pracovných dní)
KiNEKUS Ružomberok
4 ks 
KiNEKUS Trenčín
2 ks 
KiNEKUS Nitra
2 ks 
KiNEKUS Trnava
8 ks 
KiNEKUS Prievidza
10 ks 
KiNEKUS Púchov
Objednať z centrály na predajňu (5-8 pracovných dní)
KiNEKUS Košice
Objednať z centrály na predajňu (5-8 pracovných dní)
KiNEKUS Poprad, OC Kriváň
7 ks 
KiNEKUS Prešov
3 ks 
Predajňa ZLACNENÉ Žilina
Objednať z centrály na predajňu (5-8 pracovných dní)
2,39 
 Cena s 20% DPH za ks
Bezpečný nákup
14 dní na vrátenie tovaru
31 ročná tradícia
041 / 222 07 07 | eshop@kinekus.sk

Obsahuje dusík, fosfor, draslík a mikroprvky vo forme chelátu s EDTA pre rýchly príjem živín. Týmto svojím špecifickým zložením zabezpečuje komplexnú výživu pre orchidey a bromélie. Zlepšuje účinok rastlinných enzýmov, podporuje tvorbu koreňového systému, dobrý rast, bohatú a intenzívnu tvorbu nových kvetov a udržuje výborný zdravotný stav.

Hnojivo ES – Označenie typu: Roztok hnojív NPK 5–6–7 s mikroživinami. Bez chloridov.

N – pre správny rast rastlín
P – podpora tvorby kvetov a metabolizmu
K – efektívnejší príjem a výdaj vody
Mo – pre správny tvar listov
B – podpora kvitnutia a zlepšený príjem ostatných živín
Cu – zdravé listy a lepší metabolizmus
Fe – pre zelené listy s dostatkom chlorofylu
Mn – zlepšuje dýchanie a fotosyntézu listov
Zn – pre vývoj púčikov a vyrovnaný rast

Objem: 250 ml

  

  

Popis

Rozsah a spôsob použitia
Hnojivý roztok pripravte zmiešaním 7,5 ml hnojiva s 4 litrami vody. Kvetináč s orchideou ponorte do nádoby s roztokom hnojiva na cca. 20 minút. Potom kvetináč vyberte, nechajte odkvapkať a postavte do suchej nádoby. Pri aplikácií postrekom na list, roztok hnojiva pripravte zmiešaním 7,5 ml hnojiva s 8 litrami vody. Rastliny hnojíme 1 – 2 × za mesiac v čase vegetácie a 1 × za mesiac v čase vegetačného pokoja.

Podmienky skladovania
Skladujte pri teplote +5°C až +35°C, na čistom, suchom, dobre vetranom mieste, oddelene od potravín, nápojov, krmív a len v pôvodných obaloch. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia
P501 Zneškodnite obsah/nádobu v mieste zberu nebezpečného odpadu. Dátum spotreby: 5 rokov od dátumu výroby pri skladovaní v pôvodných obaloch. Dátum výroby = číslo výrobnej šarže.

Pokyny pre BOZP

  • H290 Môže byť korozívna pre kovy.
  • H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
  • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
  • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  • P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
  • P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.
  • P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
  • EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. Obsahuje: kyselina dusičná 60%; hydroxid draselný. Neobsahuje látky klasifikované ako PBT alebo vPvB.

 

Používajte bezpečne! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku!

Parametre

Typ hnojivo 
Použitie orchidey, bromélie 
Objem 0,250 l

SÚVISIACE PRODUKTY

ZÁKAZNÍCI K PRODUKTU ČASTO NAKUPUJÚ

OBĽÚBENÉ V KATEGÓRII

Hodnotenia

Pomôž ostatným pri výbere