KINEKUS.SK to je náradie, záhrada, domácnosť a vykurovanie

Výhody partnerstva

 Franchisingový koncept Kinekus ponúka všetkým členom siete väčšiu konkurencieschopnosť na základe nášho Know-how – skúsenosti, ktoré zbierame už 25 rokov.

 

Ďalšie výhody partnerstva:

-centrálny nákup tovaru a služieb,

-centrálny marketing a podpora predaja,

-poskytovanie školení a vzdelávania,

-kompletné spracované know-how vo forme prevádzkovej príručky,

-katalóg dodávateľov, s ktorými sú dohodnuté výhodné podmienky pre všetkých členov siete,

-informačný a komunikačný systém,

-perspektíva a istejšie podnikanie.

FRANCHISING - KONTAKT

Mgr. Štefan Francisty
manažér franchisovej siete

Rosinská cesta 13
010 08 Žilina

VÝHODY franchisového systému KINEKUS

  • Franchisová systémová centrála
  • Informačný a komunikačný systém franchisového konceptu
  • Centrálny nákup tovaru a služieb
  • Centrálny marketing, reklama a podpora predaja
  • Perspektíva a istejšie podnikanie
  • Poskytovanie know-how, školení a vzdelávania
  • Výhodnejšie ceny a podmienky dodávok