KINEKUS.SK to je náradie, záhrada, domácnosť a vykurovanie

Lokality

V súčasnosti máme franchisovými prevádzkami obsadené tieto lokality: Prievidza, Púchov, Martin, Košice, Poprad. Franchisový partner získava exkluzivitu územia, to znamená že franchisor sa zaväzuje neponúkať toto dohodnuté územie inému partnerovi.

 

Požiadavky na priestor a lokalitu:

-lokalita s počtom obyvateľov viac ako 15 000, a so spádovou oblasťou minimálne 50 000 obyvateľov,

-predajná plocha minimálne 400m2 + priestor na zázemie a sklad (v prenájme alebo vo vlastníctve),

-vysoká frekvencia zákazníkov,

-vlastné parkovisko podľa veľkosti prevádzky,

-bezbariérový prístup.

FRANCHISING - KONTAKT

Mgr. Štefan Francisty
manažér franchisovej siete

Rosinská cesta 13
010 08 Žilina

VÝHODY franchisového systému KINEKUS

  • Franchisová systémová centrála
  • Informačný a komunikačný systém franchisového konceptu
  • Centrálny nákup tovaru a služieb
  • Centrálny marketing, reklama a podpora predaja
  • Perspektíva a istejšie podnikanie
  • Poskytovanie know-how, školení a vzdelávania
  • Výhodnejšie ceny a podmienky dodávok