KINEKUS.SK to je náradie, záhrada, domácnosť a vykurovanie

Ako sa stať partnerom

Našu značku a tradíciu si vážime a preto si dôkladne vyberáme našich budúcich partnerov.

 

Našim partnerom sa môže stať ten, kto má:

-rád prácu v obchode,

-vzťah k ponúkanému sortimentu,

- kapitál potrebný na otvorenie prevádzky,

-schopnosť dodržiavať pravidlá, postupy, a podmienky franchisovej zmluvy,

-schopnosť viesť ľudí do cieľa,

-aspoň základné marketingové a podnikateľské skúsenosti,

-pracovitosť a schopnosť rozhodovania.

FRANCHISING - KONTAKT

Mgr. Štefan Francisty
manažér franchisovej siete

Rosinská cesta 13
010 08 Žilina

VÝHODY franchisového systému KINEKUS

  • Franchisová systémová centrála
  • Informačný a komunikačný systém franchisového konceptu
  • Centrálny nákup tovaru a služieb
  • Centrálny marketing, reklama a podpora predaja
  • Perspektíva a istejšie podnikanie
  • Poskytovanie know-how, školení a vzdelávania
  • Výhodnejšie ceny a podmienky dodávok