KINEKUS.SK to je náradie, záhrada, domácnosť a vykurovanie

Franchising

Franchising - cesta do budúcnosti

V roku 2010 sme spísali všetky skúsenosti, ktoré spoločnosť a jej ľudia získali za 20 rokov úspešnej existencie, aby sme sprístupnili náš úspech ďalším ambicióznym podnikateľom. Tým sme začali budovať franchisovú sieť maloobchodných predajní pod hlavičkou KINEKUS, ktorá môže pomôcť v raste aj Vám a Vašej prevádzke.

KINEKUS Vám ponúka prvý „franchisový koncept DOMÁCICH POTRIEB“ presne v duchu motta:

Namiesto toho, aby sto drobných podnikateľov premýšľalo o najlepšej forme podnikania, je pre nich výhodnejšie prevziať už vymyslenú a mnohokrát preverenú formu vo franchisovom systéme.

nestor franchisingu Manfred Maus

Každý člen siete KINEKUS je samostatný podnikateľ, ktorý má možnosť rozvíjať vlastnú prevádzku pod hlavičkou silnej spoločnosti, ktorá mu poskytne podporu, istotu a perspektívu do budúcnosti... bez obáv z budúcnosti.

Franchisový systém KINEKUS spája výhody malého a stredného podnikania s výhodami veľkého franchisového systému, čím vytvára a posilňuje konkurencieschopnosť všetkých svojich partnerov.

Čo je to FRANCHISING?

Franchising je marketingový odbytový systém tovarov alebo služieb alebo technológií, ktorý je založený na úzkej a trvalej spolupráci medzi právne a finančne samostatnými a nezávislými subjektami, poskytovateľom franchisingu a jeho prijímateľmi.

Poskytovateľ franchisingu dáva svojim prijímateľom franchisingu právo a udeľuje povinnosť vykonávať činnosť v súlade s jeho franchisovou koncepciou.

Toto právo oprávňuje a zaväzuje prijímateľa franchisingu za priame alebo nepriame poplatky používať obchodné meno, obchodnú značku alebo značku služieb, obchodné a technické metódy, procedurálny systém a iné práva priemyselného alebo duševného vlastníctva poskytovateľa franchisingu. Predmetom franchisingu môže byť aj know-how, obchodná a technická podpora poskytovateľa v rámci a na základe podmienok uvedených vo franchisovej zmluve, písomne uzavretej na tento účel obidvoma stranami.

Celosvetovo je dokázané, že podnikanie formou franchisingu je 6 krát úspešnejšie ako samostatné podnikanie bez takéhoto konceptu.

FRANCHISING - KONTAKT

Mgr. Štefan Francisty
manažér franchisovej siete

Rosinská cesta 13
010 08 Žilina

VÝHODY franchisového systému KINEKUS

  • Franchisová systémová centrála
  • Informačný a komunikačný systém franchisového konceptu
  • Centrálny nákup tovaru a služieb
  • Centrálny marketing, reklama a podpora predaja
  • Perspektíva a istejšie podnikanie
  • Poskytovanie know-how, školení a vzdelávania
  • Výhodnejšie ceny a podmienky dodávok